Webová prezentácia bola spustená

09.02.2014 17:14

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať a aké výhody a znalosti im návšteva tejto webovej prezentácie prinesie.

Kontakt

Ing. Dagmar Gazíková Šturova 292/55
059 21 SVIT
+421 902 913 516 dagmar.gazikova@gmail.com